ΖΕΝΜΕ Yoga Pilates Hello September 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Πρoσωρινό πρόγραμμα από 1/09-4/09
ΤΡΙΤΗ 1/09 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/09 ΠΕΜΠΤΗ 3/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/09
PILATES MINI BALL
OPEN LEVEL
ΕΛΕΝΗ
18:00-19:00
PILATES FLEX BAND
OPEN LEVEL
18:30-19:30
ΕΛΕΝΗ
YOGA
OPEN LEVEL
18:30-19:30
ΕΛΕΝΗ
PILATES MAT
OPEN LEVEL
18:30-19:30
ΕΛΕΝΗ
YOGA
OPEN LEVEL
19:00-20:00
ΕΛΕΝΗ
PILATES RINGS
OPEN LEVEL
19:30-20:30
ΕΛΕΝΗ